Övergång för djur

overgang_djur

Det här är inte en vandringsled för människor som vill gå över motorvägen.
Överbyggnaderna är till för djuren! Det tog tre månader innan de förstod att använda dem och
nu några år senare har över 200.000 olika djur fångats på kamerorna som registrerar aktiviteten.